GZ-Psycholoog, Spoedeisende Psychiatrie IHT, HIC en Medium Care (Dimence), Deventer
Alle vacatures

GZ-Psycholoog, Spoedeisende Psychiatrie IHT, HIC en Medium Care (Dimence), Deventer

GZ-psycholoog
€4468 - €5848
16
Acute psychiatrie
Deventer

Over de functie

GZ-Psycholoog Spoedeisende Psychiatrie (IHT, HIC en Medium Care)

Deel jij ons streven naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen? Wil jij voor anderen én voor jezelf zorgen? Ben jij die GZ Psycholoog die ons komt versterken en helpt met het door ontwikkelen van de positie van de (GZ-)psycholoog binnen de spoedeisende keten?

Binnen de divisie Spoedeisende ggz zijn we voor het team IHT Deventer op zoek naar een GZ-psycholoog. Het betreft het een vacature voor minimaal 16 uur. In de Spoedeisende ggz in Deventer is er ook ruimte binnen de afdeling Spoed Medium Care en de High Intensive care voor een GZ-psycholoog.

De divisie spoedeisende GGZ
De divisie spoedeisende GGZ is een onderdeel van Dimence en richt zich op de klinische en ambulante behandeling van mensen in psychiatrische crisis. 24×7 werken ongeveer 230 gedreven en zeer deskundige professionals aan deze belangrijke opdracht.
“Beter worden doe je thuis” is onze visie. Om deze reden werkt Dimence met drie Intensive Home Treatment (IHT) teams die crisisbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en zeer intensieve thuisbehandeling leveren. Op deze manier worden opnames voorkomen en na opname ontslag bevordert. Wanneer een opname noodzakelijk blijkt beschikt Dimence over state of the art opnameafdelingen (Medium Care en High & Intensive Care) in Almelo, Deventer en Zwolle die recent zijn ingericht volgens de laatste veldnormen.

De divisie Spoedeisende GGZ heeft een belangrijke maatschappelijke rol binnen de keten van opvang en behandeling van personen met acuut verward gedrag. Hiertoe wordt binnen diverse gremia intensief samengewerkt met belangrijke maatschappelijke partners. De divisie neemt het voortouw op het vlak van innovatie en zorgontwikkeling binnen de spoedeisende GGZ en initieert daartoe steeds nieuwe diensten en ontwikkelingen. Dimence participeert in Volante, een samenwerkingsverband gericht op nog betere zorg. Hierin staat momenteel de acute ggz centraal.

Team IHT
Het IHT, onderdeel van de Divisie spoedeisende GGZ, bestaat uit een 24×7 crisisfunctie, intensieve thuisbehandeling, deeltijdbehandeling en heeft de poortwachtersfunctie voor de kliniek.

Mensen worden zo snel en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving behandeld. Naastbetrokkenen worden actief bij deze behandeling betrokken. Kenmerkend voor de IHT-behandeling is dat de zorg continue op- en afgeschaald kan worden. Wanneer psychiatrische klachten toenemen wordt de zorg geïntensiveerd, stabiliseert de problematiek, of nemen klachten af, dan wordt de zorg afgeschaald. Opnames vinden zo min mogelijk en zo kort mogelijk plaats. Er wordt gewerkt met een gedeelde caseload in een multidisciplinair team. Continuïteit van zorg is voor ons een belangrijk speerpunt, in nauwe samenwerking met in- en externe ketenpartners

Samenstelling team IHT
Het team bestaan uit een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, senior psychiatrisch verpleegkundige, GZ-psycholoog en een medisch specialist in opleiding. Daarnaast kunnen we gebruik maken van een maatschappelijk werker, vaktherapeuten en van een ervaringsdeskundige. Het team kenmerkt zich door een enthousiaste en gedreven instelling en een uitgesproken collegiale en informele sfeer. Het team werkt hard om binnen de kaders zo modelgetrouw mogelijk te werken. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en ambities. Het team heeft verschillende opleidingsplekken waardoor er continue voeding is t.a.v. de laatste ontwikkelingen in het veld. Ook wordt er geparticipeerd in wetenschappelijk onderzoek. Verder zoeken we actief naar manieren om patiënten bij de besluitvorming in het eigen behandelproces te betrekken.
Wat ga je doen?

 • Kortdurende (crisis)behandeling van volwassenen (18-65 jaar). Deze behandelingen kunnen zowel op locatie als thuis bij de patiënt plaatsvinden.
 • Wanneer passend uitvoeren van goed af te bakenen traumabehandeling middels EMDR en/of IE.
 • Vervullen van de rol als regiebehandelaar bij lopende behandeltrajecten.
 • Doen van screenend onderzoek, o.a. gericht op intelligentie, persoonlijkheid, ontwikkelingsstoornissen en / of persoonlijkheidsproblematiek ten behoeve van een soepele doorverwijzing naar ketenpartners/ambulante teams.
 • Deelname aan multidisciplinair overleg, teambreed als soms ook in kleinere vorm rondom patiënten die in zorg zijn.
 • Het leveren van een bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen in het team: innoveren, implementeren.

Wil je alleen voor anderen zorgen? Kom dan niet bij ons werken.
We zijn tot slot erg nieuwsgierig naar wat jij voor onze mensen kunt betekenen. Dit betekent dat je veel vrijheid krijgt om je functie naar wens in te vullen. Bij Dimence krijg je alle ruimte om dat te doen. Maar wel zo, dat je ook nog tijd overhoudt om aan jezelf te besteden. We zeggen niet voor niets: als je alleen voor anderen wilt zorgen, kom dan vooral niet bij ons werken.


Wij hebben veel te bieden!
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen.
Er is ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je:

 • Een prettige werkplek met enthousiaste collega’s, die de zorg voor psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven.
 • Een vast dienstverband
 • 16-32 uur per week. Uren stemmen wij graag onderling af.
 • We maken werk van jouw ontwikkeling in de vorm van een scholingsbudget en intern aangeboden bij- en nascholingen.
 • We besteden aandacht aan een goed evenwicht tussen werk en privé. We ondersteunen jou op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid in de vorm van cursussen, workshops en coaching.
 • De functie is ingedeeld in FWG 65 conform cao ggz. Naast een prima salaris hebben we onze eigen aanvullende regelingen zoals bedrijfsfitness, collectiviteitskortingen en een fietsplan.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste GZ-psycholoog die affiniteit heeft met onze doelgroep en zich wil aansluiten bij ons team. Verder:

 • Heb je ervaring in de GGZ
 • Werk je resultaatgericht
 • Ben je een generalist en zie je uitdagingen in uiteenlopende, veelzijdige problematiek
 • Ben je stressbestendig en flexibel
 • Houd je van uitdagingen, benader je complexe situaties zoveel als mogelijk met een relativerende, positieve insteek
 • Heb je een open communicatiestijl; geef je feedback en sta je open voor feedback van anderen
 • Beschik je over een gezonde dosis humor, een rijbewijs en een auto
 • Heb je een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat
 • Houd je de ontwikkelingen in je vakgebied bij en deel je deze met collega’s
 • Werk je graag samen, kun je goed coachen en sta je open voor ideeën van collega’s
 • Ben je ondernemend en heb je overtuigingskracht
 • Kun je goed plannen en organiseren

Dimence
Dimence streeft naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen. Wij dragen hieraan bij met toonaangevende specialistische ggz en kennis. We leren dagelijks van elkaar, zodat we het morgen nog beter kunnen doen. Wij geloven in flexibiliteit, creativiteit en samenwerking, zowel met de cliënt, naasten en andere professionals. Wij leveren zorg aan mensen die dat nodig hebben. Maar zorgen gaat verder bij ons. ‘Zorgen voor’ is ook zorgen voor elkaar. We stimuleren mentale gezondheid. Om mensen de hulp te bieden die zij nodig hebben werken wij nauw samen met andere partijen in onze regio. Alleen door de ggz anders vorm te geven kunnen we in de behoefte voorzien. Dimence is hier een kartrekker in. Met aandacht en zorg voor cliënten én onze mensen. We zetten onze talenten in zorgverlening en samenwerken in voor onze cliënten, hun naasten en de collega’s. Zo zijn we als organisatie niet meer te stoppen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Christiaan Dees, teamleider zorg IHT Deventer of Ingrid Meijerman, teamleider bedrijfsvoering IHT Deventer, via telefoonnummer 0570-639240.

GZ-Psycholoog Spoedeisende Psychiatrie (IHT, HIC en Medium Care)

Deel jij ons streven naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen? Wil jij voor anderen én voor jezelf zorgen? Ben jij die GZ Psycholoog die ons komt versterken en helpt met het door ontwikkelen van de positie van de (GZ-)psycholoog binnen de spoedeisende keten?

Binnen de divisie Spoedeisende ggz zijn we voor het team IHT Deventer op zoek naar een GZ-psycholoog. Het betreft het een vacature voor minimaal 16 uur. In de Spoedeisende ggz in Deventer is er ook ruimte binnen de afdeling Spoed Medium Care en de High Intensive care voor een GZ-psycholoog.

De divisie spoedeisende GGZ
De divisie spoedeisende GGZ is een onderdeel van Dimence en richt zich op de klinische en ambulante behandeling van mensen in psychiatrische crisis. 24×7 werken ongeveer 230 gedreven en zeer deskundige professionals aan deze belangrijke opdracht.
“Beter worden doe je thuis” is onze visie. Om deze reden werkt Dimence met drie Intensive Home Treatment (IHT) teams die crisisbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en zeer intensieve thuisbehandeling leveren. Op deze manier worden opnames voorkomen en na opname ontslag bevordert. Wanneer een opname noodzakelijk blijkt beschikt Dimence over state of the art opnameafdelingen (Medium Care en High & Intensive Care) in Almelo, Deventer en Zwolle die recent zijn ingericht volgens de laatste veldnormen.

De divisie Spoedeisende GGZ heeft een belangrijke maatschappelijke rol binnen de keten van opvang en behandeling van personen met acuut verward gedrag. Hiertoe wordt binnen diverse gremia intensief samengewerkt met belangrijke maatschappelijke partners. De divisie neemt het voortouw op het vlak van innovatie en zorgontwikkeling binnen de spoedeisende GGZ en initieert daartoe steeds nieuwe diensten en ontwikkelingen. Dimence participeert in Volante, een samenwerkingsverband gericht op nog betere zorg. Hierin staat momenteel de acute ggz centraal.

Team IHT
Het IHT, onderdeel van de Divisie spoedeisende GGZ, bestaat uit een 24×7 crisisfunctie, intensieve thuisbehandeling, deeltijdbehandeling en heeft de poortwachtersfunctie voor de kliniek.

Mensen worden zo snel en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving behandeld. Naastbetrokkenen worden actief bij deze behandeling betrokken. Kenmerkend voor de IHT-behandeling is dat de zorg continue op- en afgeschaald kan worden. Wanneer psychiatrische klachten toenemen wordt de zorg geïntensiveerd, stabiliseert de problematiek, of nemen klachten af, dan wordt de zorg afgeschaald. Opnames vinden zo min mogelijk en zo kort mogelijk plaats. Er wordt gewerkt met een gedeelde caseload in een multidisciplinair team. Continuïteit van zorg is voor ons een belangrijk speerpunt, in nauwe samenwerking met in- en externe ketenpartners

Samenstelling team IHT
Het team bestaan uit een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, senior psychiatrisch verpleegkundige, GZ-psycholoog en een medisch specialist in opleiding. Daarnaast kunnen we gebruik maken van een maatschappelijk werker, vaktherapeuten en van een ervaringsdeskundige. Het team kenmerkt zich door een enthousiaste en gedreven instelling en een uitgesproken collegiale en informele sfeer. Het team werkt hard om binnen de kaders zo modelgetrouw mogelijk te werken. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en ambities. Het team heeft verschillende opleidingsplekken waardoor er continue voeding is t.a.v. de laatste ontwikkelingen in het veld. Ook wordt er geparticipeerd in wetenschappelijk onderzoek. Verder zoeken we actief naar manieren om patiënten bij de besluitvorming in het eigen behandelproces te betrekken.
Wat ga je doen?

 • Kortdurende (crisis)behandeling van volwassenen (18-65 jaar). Deze behandelingen kunnen zowel op locatie als thuis bij de patiënt plaatsvinden.
 • Wanneer passend uitvoeren van goed af te bakenen traumabehandeling middels EMDR en/of IE.
 • Vervullen van de rol als regiebehandelaar bij lopende behandeltrajecten.
 • Doen van screenend onderzoek, o.a. gericht op intelligentie, persoonlijkheid, ontwikkelingsstoornissen en / of persoonlijkheidsproblematiek ten behoeve van een soepele doorverwijzing naar ketenpartners/ambulante teams.
 • Deelname aan multidisciplinair overleg, teambreed als soms ook in kleinere vorm rondom patiënten die in zorg zijn.
 • Het leveren van een bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen in het team: innoveren, implementeren.

Wil je alleen voor anderen zorgen? Kom dan niet bij ons werken.
We zijn tot slot erg nieuwsgierig naar wat jij voor onze mensen kunt betekenen. Dit betekent dat je veel vrijheid krijgt om je functie naar wens in te vullen. Bij Dimence krijg je alle ruimte om dat te doen. Maar wel zo, dat je ook nog tijd overhoudt om aan jezelf te besteden. We zeggen niet voor niets: als je alleen voor anderen wilt zorgen, kom dan vooral niet bij ons werken.


Wij hebben veel te bieden!
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen.
Er is ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je:

 • Een prettige werkplek met enthousiaste collega’s, die de zorg voor psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven.
 • Een vast dienstverband
 • 16-32 uur per week. Uren stemmen wij graag onderling af.
 • We maken werk van jouw ontwikkeling in de vorm van een scholingsbudget en intern aangeboden bij- en nascholingen.
 • We besteden aandacht aan een goed evenwicht tussen werk en privé. We ondersteunen jou op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid in de vorm van cursussen, workshops en coaching.
 • De functie is ingedeeld in FWG 65 conform cao ggz. Naast een prima salaris hebben we onze eigen aanvullende regelingen zoals bedrijfsfitness, collectiviteitskortingen en een fietsplan.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste GZ-psycholoog die affiniteit heeft met onze doelgroep en zich wil aansluiten bij ons team. Verder:

 • Heb je ervaring in de GGZ
 • Werk je resultaatgericht
 • Ben je een generalist en zie je uitdagingen in uiteenlopende, veelzijdige problematiek
 • Ben je stressbestendig en flexibel
 • Houd je van uitdagingen, benader je complexe situaties zoveel als mogelijk met een relativerende, positieve insteek
 • Heb je een open communicatiestijl; geef je feedback en sta je open voor feedback van anderen
 • Beschik je over een gezonde dosis humor, een rijbewijs en een auto
 • Heb je een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat
 • Houd je de ontwikkelingen in je vakgebied bij en deel je deze met collega’s
 • Werk je graag samen, kun je goed coachen en sta je open voor ideeën van collega’s
 • Ben je ondernemend en heb je overtuigingskracht
 • Kun je goed plannen en organiseren

Dimence
Dimence streeft naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen. Wij dragen hieraan bij met toonaangevende specialistische ggz en kennis. We leren dagelijks van elkaar, zodat we het morgen nog beter kunnen doen. Wij geloven in flexibiliteit, creativiteit en samenwerking, zowel met de cliënt, naasten en andere professionals. Wij leveren zorg aan mensen die dat nodig hebben. Maar zorgen gaat verder bij ons. ‘Zorgen voor’ is ook zorgen voor elkaar. We stimuleren mentale gezondheid. Om mensen de hulp te bieden die zij nodig hebben werken wij nauw samen met andere partijen in onze regio. Alleen door de ggz anders vorm te geven kunnen we in de behoefte voorzien. Dimence is hier een kartrekker in. Met aandacht en zorg voor cliënten én onze mensen. We zetten onze talenten in zorgverlening en samenwerken in voor onze cliënten, hun naasten en de collega’s. Zo zijn we als organisatie niet meer te stoppen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Christiaan Dees, teamleider zorg IHT Deventer of Ingrid Meijerman, teamleider bedrijfsvoering IHT Deventer, via telefoonnummer 0570-639240.

Rob Orsel

Rob Orsel

Vragen over deze vacature? Neem vooral contact met mij op


Deel via:

Kopieer link

Andere vacatures