Verpleegkundig Specialist, Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag Lentis

Alle vacatures
Verpleegkundig specialist
€5436 - €5436
32
Ouderenpsychiatrie,
Groningen

De status van deze vacature is onbekend omdat hij al een poosje openstaat.

Neem contact met mij op voor de vacaturetekst en de status van de vacature.

0615629008

rob@viarob.nu

 

Over de functie

Als verpleegkundig specialist GGZ fungeer je als regiebehandelaar en ben je verantwoordelijk voor het gehele behandelproces en ben je daarin het centrale aanspreekpunt.

 • Je stelt het integrale behandel- en zorgbeleid van de zorgverlening op en coördineert dit als regiebehandelaar in multidisciplinair verband;
 • Je biedt hoog-complexe verpleegkundige en medisch psychiatrische zorg en behandeling aan de aan jou toegewezen patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Deels binnen een klinische opname-afdeling, deels middels een ambulante caseload;
 • Vanuit het perspectief van de patiënt worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige – als de medische behandeling, met als doel het bevorderen van het vermogen tot zelfmanagement en de kwaliteit van leven bij de patiënt;
 • Je onderzoekt en stelt een verpleegkundige en medisch (psychiatrische) diagnose. Daarbij is specifieke aandacht voor co-morbiditeit van de verschillende psychiatrische stoornissen en voor somatische aandoeningen;
 • Indiceren van behandelingen en je kan binnen de voorwaarden van het kwaliteitsstatuut DBC’s typeren en sluiten en draagt zorg voor adequate verslaglegging en registratie;
 • Het behandelplan opstellen en dit evalueren;
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en hebt een coördinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de toegewezen patiënten;
 • Individueel voer je behandelingen en behandelonderdelen uit;
 • Je bent verantwoordelijk voor en geeft uitvoering aan de voorschijfbevoegdheid van medicatie binnen het deskundigheidsgebied;
 • Je treedt op in acute- (en) crisissituaties waarbij medisch en/of psychiatrisch handelen vereist is, ook buiten kantoortijden bij patiënten die niet behoren tot de eigen caseload (o.a. participeren crisisdienst Lentis);
 • Het signaleren van eventuele veranderingen en bijzonderheden in de patiëntsituatie, je treedt handelend op in acute-en crisissituaties, ook buiten kantoortijden bij patiënten die niet behoren tot de eigen caseload;
 • Voorlichting en adviezen geven aan patiënten en hun omgeving en optreden als consulent/coach ten behoeve van het multidisciplinair behandelteam;
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoudelijke opzet van behandelprogramma’s; in het bijzonder ben je betrokken bij de implementatie van de behandelmilieus;
 • We zijn een afdeling in ontwikkeling en bieden ruimte voor het verrichten van researchactiviteiten en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek;

Over het KEP

Binnen het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) komt de kennis en expertise van de specialistische GGZ en de V&V samen in een behandelcentrum voor mensen met een bewezen of vermoeden van niet aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie in combinatie met, al dan niet pre morbide aanwezig, ernstige gedragsproblemen waarbij reguliere interventies niet toereikend zijn. Door de bijzondere drive om te onderzoeken waar het probleemgedrag vandaan komt ontstaat een mix van psychiatrische observatie, behandeling en belevingsgerichte zorg.

Het KEP is gesitueerd in het Heymanscentrum in Groningen en heeft de volgende drie functies: ambulante diagnostiek en behandeling, klinische observatie/diagnostiek en behandeling en training, coaching en consult op locatie. Multidisciplinaire samenwerking is de basis voor deze behandeling. Daar waar reguliere, geprotocolleerde zorg tekort schiet, komt het KEP in beeld.

Jouw profiel

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verpleegkundig specialist GGZ voor minimaal 24 en maximaal 36 uur per week. Hiervoor heb je nodig:

 • Een afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ –Master Advanced Nursing Practice en BIG art. 14 geregistreerd;
 • Voor het coördineren van zorg is kennis van de organisatie en van andere disciplines vereist;
 • Vakkennis op peil door het bijhouden van vakliteratuur en nascholing;
 • Zelfstandigheid voor het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van het psychiatrisch behandelbeleid;
 • Tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren en motiveren, stimuleren en corrigeren is noodzakelijk in de omgang met de cliënten en hun naasten;
 • In de multidisciplinaire overlegvormen en bij het onderhouden van diverse in-en externe contacten is overtuigingskracht en conflicthantering van belang evenals het vermogen tot overbruggen van tegengestelde belangen en het kunnen overwinnen van weerstand.

Ons aanbod

Je werkzaamheden als verpleegkundig specialist binnen ons team vragen om flexibiliteit, oplettendheid en vakinhoudelijke deskundigheid. Dat waarderen wij zeer. Indien je voldoet aan de criteria en competenties van deze vacature bieden wij je direct een contract voor onbepaalde tijd.
Bij Lentis vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers ruimte krijgen voor eigen ontwikkeling en ambities. Hierover gaan wij graag met je in gesprek. Dat vullen we aan met:

 • Een salaris dat is ingedeeld in FWG 65, conform cao GGZ;
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast een breed scala aan; opleidingsmogelijkheden kun je denken aan: tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, fietsplan, korting bij (zorg)verzekeringen;
 • Aan het einde van het jaar krijg je bij ons een eindejaarsuitkering van 8,3%, deze kun je desgewenst gebruiken om de cao-vergoeding voor woon-werkverkeer te verhogen;
 • De mogelijkheid tot het volgen van online trainingen en cursussen;
 • Deelname aan activiteiten, projecten en opleidingen via Lentis Leefstijl. Via Leefstijl kun je onder andere samen met collega’s sporten, workshops volgen of een ‘health-check’ laten doen;
 • Ten behoeve van de accreditatie is jaarlijks een persoonlijk budget beschikbaar gesteld van circa € 3.000,- naar rato van het dienstverband;
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Informatie

Binnen het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) komt de kennis en expertise van de specialistische GGZ en de V&V samen in een behandelcentrum voor mensen met een bewezen of vermoeden van niet aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie in combinatie met, al dan niet pre morbide aanwezig, ernstige gedragsproblemen waarbij reguliere interventies niet toereikend zijn. Door de bijzondere drive om te onderzoeken waar het probleemgedrag vandaan komt ontstaat een mix van psychiatrische observatie, behandeling en belevingsgerichte zorg. Het KEP is gesitueerd in het Heymanscentrum in Groningen en heeft de volgende drie functies: ambulante diagnostiek en behandeling, klinische observatie/diagnostiek en behandeling en training, coaching en consult op locatie. Multidisciplinaire samenwerking is de basis voor deze behandeling. Daar waar reguliere, geprotocolleerde zorg tekort schiet, komt het KEP in beeld.

Als verpleegkundig specialist GGZ fungeer je als regiebehandelaar en ben je verantwoordelijk voor het gehele behandelproces en ben je daarin het centrale aanspreekpunt.

 • Je stelt het integrale behandel- en zorgbeleid van de zorgverlening op en coördineert dit als regiebehandelaar in multidisciplinair verband;
 • Je biedt hoog-complexe verpleegkundige en medisch psychiatrische zorg en behandeling aan de aan jou toegewezen patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Deels binnen een klinische opname-afdeling, deels middels een ambulante caseload;
 • Vanuit het perspectief van de patiënt worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige – als de medische behandeling, met als doel het bevorderen van het vermogen tot zelfmanagement en de kwaliteit van leven bij de patiënt;
 • Je onderzoekt en stelt een verpleegkundige en medisch (psychiatrische) diagnose. Daarbij is specifieke aandacht voor co-morbiditeit van de verschillende psychiatrische stoornissen en voor somatische aandoeningen;
 • Indiceren van behandelingen en je kan binnen de voorwaarden van het kwaliteitsstatuut DBC’s typeren en sluiten en draagt zorg voor adequate verslaglegging en registratie;
 • Het behandelplan opstellen en dit evalueren;
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en hebt een coördinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de toegewezen patiënten;
 • Individueel voer je behandelingen en behandelonderdelen uit;
 • Je bent verantwoordelijk voor en geeft uitvoering aan de voorschijfbevoegdheid van medicatie binnen het deskundigheidsgebied;
 • Je treedt op in acute- (en) crisissituaties waarbij medisch en/of psychiatrisch handelen vereist is, ook buiten kantoortijden bij patiënten die niet behoren tot de eigen caseload (o.a. participeren crisisdienst Lentis);
 • Het signaleren van eventuele veranderingen en bijzonderheden in de patiëntsituatie, je treedt handelend op in acute-en crisissituaties, ook buiten kantoortijden bij patiënten die niet behoren tot de eigen caseload;
 • Voorlichting en adviezen geven aan patiënten en hun omgeving en optreden als consulent/coach ten behoeve van het multidisciplinair behandelteam;
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoudelijke opzet van behandelprogramma’s; in het bijzonder ben je betrokken bij de implementatie van de behandelmilieus;
 • We zijn een afdeling in ontwikkeling en bieden ruimte voor het verrichten van researchactiviteiten en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek;

Over het KEP

Binnen het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) komt de kennis en expertise van de specialistische GGZ en de V&V samen in een behandelcentrum voor mensen met een bewezen of vermoeden van niet aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie in combinatie met, al dan niet pre morbide aanwezig, ernstige gedragsproblemen waarbij reguliere interventies niet toereikend zijn. Door de bijzondere drive om te onderzoeken waar het probleemgedrag vandaan komt ontstaat een mix van psychiatrische observatie, behandeling en belevingsgerichte zorg.

Het KEP is gesitueerd in het Heymanscentrum in Groningen en heeft de volgende drie functies: ambulante diagnostiek en behandeling, klinische observatie/diagnostiek en behandeling en training, coaching en consult op locatie. Multidisciplinaire samenwerking is de basis voor deze behandeling. Daar waar reguliere, geprotocolleerde zorg tekort schiet, komt het KEP in beeld.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verpleegkundig specialist GGZ voor minimaal 24 en maximaal 36 uur per week. Hiervoor heb je nodig:

 • Een afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ –Master Advanced Nursing Practice en BIG art. 14 geregistreerd;
 • Voor het coördineren van zorg is kennis van de organisatie en van andere disciplines vereist;
 • Vakkennis op peil door het bijhouden van vakliteratuur en nascholing;
 • Zelfstandigheid voor het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van het psychiatrisch behandelbeleid;
 • Tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren en motiveren, stimuleren en corrigeren is noodzakelijk in de omgang met de cliënten en hun naasten;
 • In de multidisciplinaire overlegvormen en bij het onderhouden van diverse in-en externe contacten is overtuigingskracht en conflicthantering van belang evenals het vermogen tot overbruggen van tegengestelde belangen en het kunnen overwinnen van weerstand.

Je werkzaamheden als verpleegkundig specialist binnen ons team vragen om flexibiliteit, oplettendheid en vakinhoudelijke deskundigheid. Dat waarderen wij zeer. Indien je voldoet aan de criteria en competenties van deze vacature bieden wij je direct een contract voor onbepaalde tijd.
Bij Lentis vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers ruimte krijgen voor eigen ontwikkeling en ambities. Hierover gaan wij graag met je in gesprek. Dat vullen we aan met:

 • Een salaris dat is ingedeeld in FWG 65, conform cao GGZ;
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast een breed scala aan; opleidingsmogelijkheden kun je denken aan: tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, fietsplan, korting bij (zorg)verzekeringen;
 • Aan het einde van het jaar krijg je bij ons een eindejaarsuitkering van 8,3%, deze kun je desgewenst gebruiken om de cao-vergoeding voor woon-werkverkeer te verhogen;
 • De mogelijkheid tot het volgen van online trainingen en cursussen;
 • Deelname aan activiteiten, projecten en opleidingen via Lentis Leefstijl. Via Leefstijl kun je onder andere samen met collega’s sporten, workshops volgen of een ‘health-check’ laten doen;
 • Ten behoeve van de accreditatie is jaarlijks een persoonlijk budget beschikbaar gesteld van circa € 3.000,- naar rato van het dienstverband;
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Binnen het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) komt de kennis en expertise van de specialistische GGZ en de V&V samen in een behandelcentrum voor mensen met een bewezen of vermoeden van niet aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie in combinatie met, al dan niet pre morbide aanwezig, ernstige gedragsproblemen waarbij reguliere interventies niet toereikend zijn. Door de bijzondere drive om te onderzoeken waar het probleemgedrag vandaan komt ontstaat een mix van psychiatrische observatie, behandeling en belevingsgerichte zorg. Het KEP is gesitueerd in het Heymanscentrum in Groningen en heeft de volgende drie functies: ambulante diagnostiek en behandeling, klinische observatie/diagnostiek en behandeling en training, coaching en consult op locatie. Multidisciplinaire samenwerking is de basis voor deze behandeling. Daar waar reguliere, geprotocolleerde zorg tekort schiet, komt het KEP in beeld.

Rob Orsel

Vragen over deze vacature? Neem vooral contact met mij op

06 156 29 008 rob@viarob.nu

Deel via:

Kopieer link

Geen vacature kunnen vinden?

Maak je geen zorgen, neem contact op en dan gaan we samen zoeken naar een oplossing voor jou.

Neem contact op

Andere vacatures