Psychiater BuurtzorgT Groningen Noord-West

Alle vacatures
Psychiater
€9214 - €9214
8
Specialistiche GGZ, Basis GGZ,
Groningen

De status van deze vacature is onbekend omdat hij al een poosje openstaat.

Neem contact met mij op voor de vacaturetekst en de status van de vacature.

0615629008

rob@viarob.nu

 

Over de functie

BuurtzorgT is een groeiende landelijke organisatie die SGGZ behandeling biedt aan volwassenen in hun eigen leefomgeving in nauwe samenwerking met de huisarts en andere zorgaanbieders. Wij werken systeem- en oplossingsgericht in kleine zelfsturende teams.

BuurtzorgT verleent zorg voor cliënten met (zware) psychiatrische problemen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. We versterken de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden.

Buurtgericht en in de omgeving van de cliënt

De zorg is buurtgericht georganiseerd, in en rond het dagelijks leven van cliënten. Bij BuurtzorgT sluiten we aan op de vraag van de cliënt, elke behandeling is maatwerk. We helpen de cliënt, zijn of haar dierbaren, de huisarts en andere belangrijke betrokkenen om blijvende oplossingen te vinden voor vaak lastige problemen.

Kleine autonome teams

BuurtzorgT is nabij en direct bereikbaar, laagdrempelig en biedt continuïteit van behandeling en behandelaar. Om dit te bereiken zijn we georganiseerd in kleine professionele autonome teams zonder tussenkomst van planners en managers. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid, steungroepen, het netwerk in de buurt en sociale media om cliënten na de behandeling hun eigen oplossingen en kracht te laten gebruiken. We waken voor overbehandeling en medicalisering.

We praten met de cliënt, niet over de cliënt

De huisarts blijft intensief betrokken bij de zorg voor u. Zijn of haar kennis en ervaring met de zorg voor cliënten met psychiatrische problemen neemt daardoor toe. Samenwerking, consultaties en behandelingen zijn geen eenrichtingsgesprekken, maar bestaan uit dialogen op basis van wederzijds ervaren respect, openheid en gelijkwaardigheid. Overleg vindt nooit zonder de cliënt plaats. De cliënt is het uitgangspunt en alles wat besproken en vastgelegd wordt is zijn of haar eigendom.

Jouw profiel

  • het “nieuwe GGZ” gedachtegoed onderschrijft;

  • houdt van vrijheid en een creatieve invulling van zijn/haar vak;

  • gelooft in een mens- en systeemgerichte aanpak;

  • graag ruimdenkend samenwerkt binnen de wijk;

  • een betrokken en innovatieve speler kan zijn in een zelfsturend dynamisch team.

Informatie

BuurtzorgT wil betekenis hebben in het leven van haar cliënten. Tegelijk willen we een plek zijn waar met plezier en inzet wordt gewerkt. Ook wil de organisatie een gezonde bedrijfsvoering realiseren om haar missie bestaansrecht en continuïteit te geven. BuurtzorgT gaat verantwoord en integer om met geld en middelen. We voelen daarin een verantwoordelijkheid voor de samenleving en de ontwikkeling van de zorg.

BuurtzorgT is een groeiende landelijke organisatie die SGGZ behandeling biedt aan volwassenen in hun eigen leefomgeving in nauwe samenwerking met de huisarts en andere zorgaanbieders. Wij werken systeem- en oplossingsgericht in kleine zelfsturende teams.

BuurtzorgT verleent zorg voor cliënten met (zware) psychiatrische problemen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. We versterken de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden.

Buurtgericht en in de omgeving van de cliënt

De zorg is buurtgericht georganiseerd, in en rond het dagelijks leven van cliënten. Bij BuurtzorgT sluiten we aan op de vraag van de cliënt, elke behandeling is maatwerk. We helpen de cliënt, zijn of haar dierbaren, de huisarts en andere belangrijke betrokkenen om blijvende oplossingen te vinden voor vaak lastige problemen.

Kleine autonome teams

BuurtzorgT is nabij en direct bereikbaar, laagdrempelig en biedt continuïteit van behandeling en behandelaar. Om dit te bereiken zijn we georganiseerd in kleine professionele autonome teams zonder tussenkomst van planners en managers. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid, steungroepen, het netwerk in de buurt en sociale media om cliënten na de behandeling hun eigen oplossingen en kracht te laten gebruiken. We waken voor overbehandeling en medicalisering.

We praten met de cliënt, niet over de cliënt

De huisarts blijft intensief betrokken bij de zorg voor u. Zijn of haar kennis en ervaring met de zorg voor cliënten met psychiatrische problemen neemt daardoor toe. Samenwerking, consultaties en behandelingen zijn geen eenrichtingsgesprekken, maar bestaan uit dialogen op basis van wederzijds ervaren respect, openheid en gelijkwaardigheid. Overleg vindt nooit zonder de cliënt plaats. De cliënt is het uitgangspunt en alles wat besproken en vastgelegd wordt is zijn of haar eigendom.

  • het “nieuwe GGZ” gedachtegoed onderschrijft;

  • houdt van vrijheid en een creatieve invulling van zijn/haar vak;

  • gelooft in een mens- en systeemgerichte aanpak;

  • graag ruimdenkend samenwerkt binnen de wijk;

  • een betrokken en innovatieve speler kan zijn in een zelfsturend dynamisch team.

BuurtzorgT wil betekenis hebben in het leven van haar cliënten. Tegelijk willen we een plek zijn waar met plezier en inzet wordt gewerkt. Ook wil de organisatie een gezonde bedrijfsvoering realiseren om haar missie bestaansrecht en continuïteit te geven. BuurtzorgT gaat verantwoord en integer om met geld en middelen. We voelen daarin een verantwoordelijkheid voor de samenleving en de ontwikkeling van de zorg.

Rob Orsel

Vragen over deze vacature? Neem vooral contact met mij op

06 156 29 008 rob@viarob.nu

Deel via:

Kopieer link

Geen vacature kunnen vinden?

Maak je geen zorgen, neem contact op en dan gaan we samen zoeken naar een oplossing voor jou.

Neem contact op

Andere vacatures