Psychiater, AFPN-For Fact team Emmen

Alle vacatures
Psychiater
€9473
8
Psychiater, FACT, +1Forensische psychiatrie
Assen

Over de functie

Ben je gewend om disciplinair samen te werken, heb je een uitstekend oplossend vermogen en ben je in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden? Kom dan ons AFPN –ForFACT team in Emmen versterken! 

Als psychiater heb je een regiefunctie ten aanzien van de behandeling en diagnostiek van de patiënten, die veelal te maken hebben met meer dan complexe psychiatrische- en systeemproblematiek. Je werkzaamheden betreffen het brede scala van diagnostiek en behandeling. Je voert voorkomende medische behandelingen uit en schrijft medicatie voor. We zijn bezig een regie-ondersteunende functie te ontwikkelen, die jou als regiebehandelaar kan ontlasten in specifieke taken. Je werkt op een actieve en stimulerende wijze samen in multidisciplinaire werkvormen. Je versterkt het professionele gehalte van de medewerkers, onder andere door de kwaliteit van de behandeling tijdens multidisciplinaire overlegvormen te bespreken. Je neemt als achterwacht deel aan de bereikbaarheidsdiensten.

Jouw profiel

Je beschikt over een uitstekend probleemoplossend vermogen en kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Je hebt zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden en bent open, vriendelijk en respectvol naar patiënten, familieleden, naasten en verwijzers. In de behandeling geef je ruimte aan de context van je patiënten.

Je bent enthousiast, beschikt over relativeringsvermogen en weet van aanpakken. Je bent gewend disciplinair samen te werken en je past goed in het team van hardwerkende professionals. Zowel aan patiënten als aan familie en verwijzers kun je goed uitleggen waar AFPN –ForFACT team van GGZ Drenthe voor staat. Hierbij ben je voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om de zorg verder te ontwikkelen.

Je staat open voor veranderingen en ideeën van anderen. In de samenwerking benut je alle mogelijke kansen daartoe, zowel intern als extern bouw je continue aan je (kennis) netwerk. Tot slot ben je administratief vaardig en gedisciplineerd om benodigde rapportages en registraties tijdig en correct te maken.

Ons aanbod

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen AFPN –ForFACT Emmen, in een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Salariëring is volgens CAO GGZ, schaal medische specialisten.
Een referentenonderzoek en het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingsprocedure.

Informatie

Als AFPN –ForFACT team Emmen behandelen en begeleiden we patiënten met complexe psychiatrische problematiek en een forensische achtergrond, zoals reclasseringstoezicht of een andere juridische maatregel. Daarnaast behandelen we patiënten uit de reguliere psychiatrie bij wie de behandeling ernstig is vastgelopen. Samen met de patiënt en naasten verkennen we de problematiek en belangrijke levensgebieden, zoals financiën, huisvesting, werk en dagbesteding. We geven op flexibele manier vorm en inhoud aan de behandeling. Risicomanagement vormt daarbij het uitgangspunt. Dat doen we vanuit een multidisciplinaire benadering, in nauwe samenwerking met onze ketenpartners, zoals justitiële instanties.

Elke patiënt is anders en kent een ander herstelproces. Vaak is dat een lange en moeizame weg. Vanuit een zorgvuldig opgebouwde vertrouwensband wijden we ons met geduld, inzet en toewijding aan een intensief behandeltraject. Soms is een outreachende benadering nodig. Dan wijken we van gebaande paden af om patiënten van nut en noodzaak van de behandeling te overtuigen, of begeleiding op maat te kunnen bieden. Met creativiteit, durf en tijd lukt het vaak om dat voor elkaar te krijgen. En vanzelfsprekend stemmen we voortdurend af met elkaar en met de patiënt en diens naasten. Daarnaast reflecteren we op ons handelen en zorgen we ervoor dat we de expertise binnen ons team continue vergroten door middel van scholing en intervisie, zodat we kwalitatief hoogwaardige zorg blijven bieden.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het is een flexibele, outreachende vorm van zorg, gericht op de eigen kracht van de patiënt, het gezin en het sociale netwerk om hen heen. Het FACT wordt daar ingezet daar waar nodig, niet alle patiënten hebben deze zorg nodig.
Het team biedt samenhangende hulp op allerlei gebieden: gezin, wonen, werk, school, (samen)leven, financiën en psychiatrische problematiek. De intensiteit van de hulp varieert naar wat nodig is. Bij FACT wordt gewerkt met een teamcaseload, het team werkt in hoge mate zelf organiserend.

Het team is afgelopen jaar gestart om meer FACT methodisch en herstelgericht te gaan werken en is volop in ontwikkeling in deze fase.

De visie van GGZ Drenthe ‘Wij zien mensen’ vormt het uitgangspunt bij al onze behandelingen. Het herstelproces van de patiënt op gang brengen is ons doel. Herstel op het gebied van de psychiatrische stoornis, het leren omgaan met de aanwezige beperkingen. Herstel op het gebied van wonen, werk en sociale contacten. Herstel van leven, het uitbreiden van vaardigheden en het vergroten van de eigen regie, waardoor het zelfmanagement toeneemt en het risicovol gedrag afneemt. Als AFPN –ForFACT team Emmen zoeken we een nieuwe collega, die samen met ons hier de schouders onder wil zetten.

Het Forensisch ACT team maakt deel uit van het circuit Forensische Psychiatrie. In totaal zijn er zeven psychiaters werkzaam in ons circuit. Zij treffen elkaar maandelijks in het lokaal medisch beraad. Jaarlijks organiseren zij een intervisie/teambuildingsmiddag en -avond. Er heerst een collegiale sfeer. De psychiaters participeren in de Opleiding Psychiatrie (A-opleiding) en de opleidingen voor GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog.

Meer informatie over het circuit kun je vinden op onze website: https://forensischepsychiatrie.ggzdrenthe.nl/

Wil je eerst een gesprek voordat je gaat solliciteren? Laat het ons weten! Wij staan open om met jou eerst een oriënterend gesprek aan te gaan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jorik Hofman, manager ambulante forensische teams, te bereiken via 06-31623868 of met John Krakeel (zie foto), psychiater bij AFPN Assen, te bereiken via 0592-334667.

Ben je gewend om disciplinair samen te werken, heb je een uitstekend oplossend vermogen en ben je in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden? Kom dan ons AFPN –ForFACT team in Emmen versterken! 

Als psychiater heb je een regiefunctie ten aanzien van de behandeling en diagnostiek van de patiënten, die veelal te maken hebben met meer dan complexe psychiatrische- en systeemproblematiek. Je werkzaamheden betreffen het brede scala van diagnostiek en behandeling. Je voert voorkomende medische behandelingen uit en schrijft medicatie voor. We zijn bezig een regie-ondersteunende functie te ontwikkelen, die jou als regiebehandelaar kan ontlasten in specifieke taken. Je werkt op een actieve en stimulerende wijze samen in multidisciplinaire werkvormen. Je versterkt het professionele gehalte van de medewerkers, onder andere door de kwaliteit van de behandeling tijdens multidisciplinaire overlegvormen te bespreken. Je neemt als achterwacht deel aan de bereikbaarheidsdiensten.

Je beschikt over een uitstekend probleemoplossend vermogen en kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Je hebt zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden en bent open, vriendelijk en respectvol naar patiënten, familieleden, naasten en verwijzers. In de behandeling geef je ruimte aan de context van je patiënten.

Je bent enthousiast, beschikt over relativeringsvermogen en weet van aanpakken. Je bent gewend disciplinair samen te werken en je past goed in het team van hardwerkende professionals. Zowel aan patiënten als aan familie en verwijzers kun je goed uitleggen waar AFPN –ForFACT team van GGZ Drenthe voor staat. Hierbij ben je voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om de zorg verder te ontwikkelen.

Je staat open voor veranderingen en ideeën van anderen. In de samenwerking benut je alle mogelijke kansen daartoe, zowel intern als extern bouw je continue aan je (kennis) netwerk. Tot slot ben je administratief vaardig en gedisciplineerd om benodigde rapportages en registraties tijdig en correct te maken.

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen AFPN –ForFACT Emmen, in een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Salariëring is volgens CAO GGZ, schaal medische specialisten.
Een referentenonderzoek en het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingsprocedure.

Als AFPN –ForFACT team Emmen behandelen en begeleiden we patiënten met complexe psychiatrische problematiek en een forensische achtergrond, zoals reclasseringstoezicht of een andere juridische maatregel. Daarnaast behandelen we patiënten uit de reguliere psychiatrie bij wie de behandeling ernstig is vastgelopen. Samen met de patiënt en naasten verkennen we de problematiek en belangrijke levensgebieden, zoals financiën, huisvesting, werk en dagbesteding. We geven op flexibele manier vorm en inhoud aan de behandeling. Risicomanagement vormt daarbij het uitgangspunt. Dat doen we vanuit een multidisciplinaire benadering, in nauwe samenwerking met onze ketenpartners, zoals justitiële instanties.

Elke patiënt is anders en kent een ander herstelproces. Vaak is dat een lange en moeizame weg. Vanuit een zorgvuldig opgebouwde vertrouwensband wijden we ons met geduld, inzet en toewijding aan een intensief behandeltraject. Soms is een outreachende benadering nodig. Dan wijken we van gebaande paden af om patiënten van nut en noodzaak van de behandeling te overtuigen, of begeleiding op maat te kunnen bieden. Met creativiteit, durf en tijd lukt het vaak om dat voor elkaar te krijgen. En vanzelfsprekend stemmen we voortdurend af met elkaar en met de patiënt en diens naasten. Daarnaast reflecteren we op ons handelen en zorgen we ervoor dat we de expertise binnen ons team continue vergroten door middel van scholing en intervisie, zodat we kwalitatief hoogwaardige zorg blijven bieden.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het is een flexibele, outreachende vorm van zorg, gericht op de eigen kracht van de patiënt, het gezin en het sociale netwerk om hen heen. Het FACT wordt daar ingezet daar waar nodig, niet alle patiënten hebben deze zorg nodig.
Het team biedt samenhangende hulp op allerlei gebieden: gezin, wonen, werk, school, (samen)leven, financiën en psychiatrische problematiek. De intensiteit van de hulp varieert naar wat nodig is. Bij FACT wordt gewerkt met een teamcaseload, het team werkt in hoge mate zelf organiserend.

Het team is afgelopen jaar gestart om meer FACT methodisch en herstelgericht te gaan werken en is volop in ontwikkeling in deze fase.

De visie van GGZ Drenthe ‘Wij zien mensen’ vormt het uitgangspunt bij al onze behandelingen. Het herstelproces van de patiënt op gang brengen is ons doel. Herstel op het gebied van de psychiatrische stoornis, het leren omgaan met de aanwezige beperkingen. Herstel op het gebied van wonen, werk en sociale contacten. Herstel van leven, het uitbreiden van vaardigheden en het vergroten van de eigen regie, waardoor het zelfmanagement toeneemt en het risicovol gedrag afneemt. Als AFPN –ForFACT team Emmen zoeken we een nieuwe collega, die samen met ons hier de schouders onder wil zetten.

Het Forensisch ACT team maakt deel uit van het circuit Forensische Psychiatrie. In totaal zijn er zeven psychiaters werkzaam in ons circuit. Zij treffen elkaar maandelijks in het lokaal medisch beraad. Jaarlijks organiseren zij een intervisie/teambuildingsmiddag en -avond. Er heerst een collegiale sfeer. De psychiaters participeren in de Opleiding Psychiatrie (A-opleiding) en de opleidingen voor GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog.

Meer informatie over het circuit kun je vinden op onze website: https://forensischepsychiatrie.ggzdrenthe.nl/

Wil je eerst een gesprek voordat je gaat solliciteren? Laat het ons weten! Wij staan open om met jou eerst een oriënterend gesprek aan te gaan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jorik Hofman, manager ambulante forensische teams, te bereiken via 06-31623868 of met John Krakeel (zie foto), psychiater bij AFPN Assen, te bereiken via 0592-334667.

Vragen over deze vacature? Neem vooral contact met mij op


Deel via:

Kopieer link

Geen vacature kunnen vinden?

Maak je geen zorgen, neem contact op en dan gaan we samen zoeken naar een oplossing voor jou.

Neem contact op

Andere vacatures