Klinisch Psycholoog Polikliniek Depressie UMCG

Alle vacatures
Klinisch psycholoog
€6564 - €6564
32
Stemming,
Groningen

De status van deze vacature is onbekend omdat hij al een poosje openstaat.

Neem contact met mij op voor de vacaturetekst en de status van de vacature.

0615629008

rob@viarob.nu

 

Over de functie

Ons poliklinische team bestaat uit zes psychiaters, drie GZ-psychologen, twee verpleegkundig specialisten, een psychomotorisch therapeut, een maatschappelijk werker, een arbeidstherapeut en een beeldend therapeut. Ook werken er vier arts-assistenten. Alle teamleden werken parttime.

De doelgroep van onze polikliniek bestaat uit patiënten (18-65 jaar) met ernstige depressieve klachten, veelal recidiverend van aard en vaak is er sprake van complexe co-morbiditeit. Eerdere behandelingen in tweedelijns GGZ hebben onvoldoende resultaat gehad of motivatie voor psychologische/psychiatrische behandeling is problematisch.

De klinisch psycholoog gebruikt vooral behandelmethoden die beschreven staan in de richtlijnen voor behandeling van depressie, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGt) of Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) en ook wordt (vanwege onderliggend trauma) regelmatig EMDR ingezet. Het is een uitdaging om binnen onze patiëntenpopulatie een psychologische bijdrage te leveren aan behandelingen. Vaak is het nodig om eerst een goede werkrelatie op te bouwen, soms moet worden uitgezocht waarom eerdere behandelingen niet werden afgemaakt of onvoldoende soelaas boden. Inspirerend is de samenwerking met collega’s van andere disciplines. Wanneer patiënten verbeteren is dat voor ons team iedere keer weer een kersje op de taart.

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG. Tevens nemen wij ons aandeel in de acute zorg; dit omvat poliklinische spoedbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en acute opname op open of gesloten voorzieningen.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntenparticipiatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het UCP heeft vijf afdelingen:
– Crisis, Deeltijd en Opname (CDO)
– Soma en Psyche
– Psychose
– Stemmings- en Angststoornissen
– Ouderenpsychiatrie

Er werken momenteel 30 psychiaters in het UCP in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, er zijn 32 arts-assistenten en 52 psychologen waarvan 13 bij de Vakgroep Medische Psychologie. Iedereen werkt op één locatie, zodat collega’s elkaar laagdrempelig ontmoeten, kunnen overleggen en met elkaar kunnen meedenken.

In 2023 zal het UCP verhuizen naar een nog te realiseren nieuw gebouw dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

Jouw profiel

Vanwege arbeidsmobiliteit heeft het UCP momenteel een vacature voor een klinisch psycholoog voor de polikliniek Depressie (0,8-1fte). De polikliniek Depressie is onderdeel van de tertiaire afdeling Stemmings-en Angststoornissen.

Functiebeschrijving

Je hoofdtaken zijn:
– Bijdragen aan diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van onze poliklinische patiënten.
– Samenwerking met collega’s uit het multidisciplinaire team en afstemming met collega’s en verwijzers uit de regio. Binnen de afdeling zijn mogelijkheden om je verder te ontwikkelen op het gebied van onderzoeks-, opleidings- en onderwijstaken.
– Meewerken aan het ontwikkelen van vernieuwingen in het behandelaanbod.

“Er zijn hier veel mogelijkheden op het gebied van behandeling, innovatie, wetenschap en opleiding. Er is genoeg ruimte om ergens de tijd voor te nemen”

Aletta, GZ-psycholoog

 

Wat vragen wij

– Je hebt een BIG-registratie als klinisch psycholoog.
– Je hebt bij voorkeur een registratie als Cognitief Gedragstherapeut (VGCt) en de bevoegdheid tot VGCt supervisor.
– Je hebt (aantoonbare) affiniteit met het werken met mensen met een stemmingsstoornis.
– Je houdt van samenwerken binnen een multidisciplinair team.
– Je ziet het als een uitdaging om nieuwe vormen van psychologische behandeling te implementeren binnen het huidige behandelprogramma.
– Je bent bereid om de opleiding voor IPT therapeut te volgen.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Ons aanbod

– Een enthousiast, gedreven en collegiaal team.
– Het betreft een aanstelling voor 32-36 uur (0,8-1 fte).
– Je salaris bedraagt maximaal € 6.641,- (schaal 13) bruto per maand afhankelijk van relevante kennis en ervaring, op basis van een full time dienstverband.
– Het UMCG biedt 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een functiegebonden budget voor bij- en nascholing. Daarnaast biedt het UMCG een aantrekkelijk Cao á la carte waarin gebruik kunt maken van allerlei fiscale regelingen zoals het fietsplan. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Informatie

Bij Stemmings- & Angststoornissen zijn ongeveer 70 verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en andere disciplines werkzaam. Er zijn 2 opnameafdelingen, 3 deeltijdafdelingen en 3 poli-teams. De afdeling biedt kwalitatief hoogstaande zorg met een academisch karakter voor patiënten met stemmings-, angst- en dwangstoornissen. In het bijzonder is er ruimte voor een gepersonaliseerde hoog-specialistische benadering, met nadruk op goede service aan patiënten en verwijzers. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale integratie van onderwijs, opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast worden ook state-of-the-art behandelmethoden aangeboden, die nog niet vervat zijn in bestaande richtlijnen. Implementatie van veelbelovende nieuwe diagnostiek- en behandelmethoden is een van haar kerntaken.

Ons poliklinische team bestaat uit zes psychiaters, drie GZ-psychologen, twee verpleegkundig specialisten, een psychomotorisch therapeut, een maatschappelijk werker, een arbeidstherapeut en een beeldend therapeut. Ook werken er vier arts-assistenten. Alle teamleden werken parttime.

De doelgroep van onze polikliniek bestaat uit patiënten (18-65 jaar) met ernstige depressieve klachten, veelal recidiverend van aard en vaak is er sprake van complexe co-morbiditeit. Eerdere behandelingen in tweedelijns GGZ hebben onvoldoende resultaat gehad of motivatie voor psychologische/psychiatrische behandeling is problematisch.

De klinisch psycholoog gebruikt vooral behandelmethoden die beschreven staan in de richtlijnen voor behandeling van depressie, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGt) of Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) en ook wordt (vanwege onderliggend trauma) regelmatig EMDR ingezet. Het is een uitdaging om binnen onze patiëntenpopulatie een psychologische bijdrage te leveren aan behandelingen. Vaak is het nodig om eerst een goede werkrelatie op te bouwen, soms moet worden uitgezocht waarom eerdere behandelingen niet werden afgemaakt of onvoldoende soelaas boden. Inspirerend is de samenwerking met collega’s van andere disciplines. Wanneer patiënten verbeteren is dat voor ons team iedere keer weer een kersje op de taart.

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG. Tevens nemen wij ons aandeel in de acute zorg; dit omvat poliklinische spoedbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en acute opname op open of gesloten voorzieningen.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntenparticipiatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het UCP heeft vijf afdelingen:
– Crisis, Deeltijd en Opname (CDO)
– Soma en Psyche
– Psychose
– Stemmings- en Angststoornissen
– Ouderenpsychiatrie

Er werken momenteel 30 psychiaters in het UCP in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, er zijn 32 arts-assistenten en 52 psychologen waarvan 13 bij de Vakgroep Medische Psychologie. Iedereen werkt op één locatie, zodat collega’s elkaar laagdrempelig ontmoeten, kunnen overleggen en met elkaar kunnen meedenken.

In 2023 zal het UCP verhuizen naar een nog te realiseren nieuw gebouw dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

Vanwege arbeidsmobiliteit heeft het UCP momenteel een vacature voor een klinisch psycholoog voor de polikliniek Depressie (0,8-1fte). De polikliniek Depressie is onderdeel van de tertiaire afdeling Stemmings-en Angststoornissen.

Functiebeschrijving

Je hoofdtaken zijn:
– Bijdragen aan diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van onze poliklinische patiënten.
– Samenwerking met collega’s uit het multidisciplinaire team en afstemming met collega’s en verwijzers uit de regio. Binnen de afdeling zijn mogelijkheden om je verder te ontwikkelen op het gebied van onderzoeks-, opleidings- en onderwijstaken.
– Meewerken aan het ontwikkelen van vernieuwingen in het behandelaanbod.

“Er zijn hier veel mogelijkheden op het gebied van behandeling, innovatie, wetenschap en opleiding. Er is genoeg ruimte om ergens de tijd voor te nemen”

Aletta, GZ-psycholoog

 

Wat vragen wij

– Je hebt een BIG-registratie als klinisch psycholoog.
– Je hebt bij voorkeur een registratie als Cognitief Gedragstherapeut (VGCt) en de bevoegdheid tot VGCt supervisor.
– Je hebt (aantoonbare) affiniteit met het werken met mensen met een stemmingsstoornis.
– Je houdt van samenwerken binnen een multidisciplinair team.
– Je ziet het als een uitdaging om nieuwe vormen van psychologische behandeling te implementeren binnen het huidige behandelprogramma.
– Je bent bereid om de opleiding voor IPT therapeut te volgen.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

– Een enthousiast, gedreven en collegiaal team.
– Het betreft een aanstelling voor 32-36 uur (0,8-1 fte).
– Je salaris bedraagt maximaal € 6.641,- (schaal 13) bruto per maand afhankelijk van relevante kennis en ervaring, op basis van een full time dienstverband.
– Het UMCG biedt 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een functiegebonden budget voor bij- en nascholing. Daarnaast biedt het UMCG een aantrekkelijk Cao á la carte waarin gebruik kunt maken van allerlei fiscale regelingen zoals het fietsplan. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Bij Stemmings- & Angststoornissen zijn ongeveer 70 verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en andere disciplines werkzaam. Er zijn 2 opnameafdelingen, 3 deeltijdafdelingen en 3 poli-teams. De afdeling biedt kwalitatief hoogstaande zorg met een academisch karakter voor patiënten met stemmings-, angst- en dwangstoornissen. In het bijzonder is er ruimte voor een gepersonaliseerde hoog-specialistische benadering, met nadruk op goede service aan patiënten en verwijzers. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale integratie van onderwijs, opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast worden ook state-of-the-art behandelmethoden aangeboden, die nog niet vervat zijn in bestaande richtlijnen. Implementatie van veelbelovende nieuwe diagnostiek- en behandelmethoden is een van haar kerntaken.

Rob Orsel

Vragen over deze vacature? Neem vooral contact met mij op

06 156 29 008 rob@viarob.nu

Deel via:

Kopieer link

Geen vacature kunnen vinden?

Maak je geen zorgen, neem contact op en dan gaan we samen zoeken naar een oplossing voor jou.

Neem contact op

Andere vacatures