GZ-psycholoog Klinische Vervolgbehandeling

Alle vacatures
GZ-psycholoog
5280
Trauma,

De status van deze vacature is onbekend omdat hij al een poosje openstaat.

Neem contact met mij op voor de vacaturetekst en de status van de vacature.

0615629008

rob@viarob.nu

 

Over de functie

GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten én in die van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen, samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel leg je samen af. De divisie Herstel & Behandeling van GGZ Friesland richt zich op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Door samen te werken en te innoveren, streven we er telkens naar om onze zorg bij de behoeftes van onze patiënten te laten aansluiten.

De afdeling Klinische Vervolgbehandeling KVB (Nij Lankum en Lankwert) in Franeker, biedt vanuit de ART visie passende begeleiding en behandeling voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek waarbij het herstelproces is vastgelopen.   ‘Het gewone weer mogelijk maken’ is de belangrijkste missie van het ART team. Centraal staat dat ART zich richt op alle domeinen van herstel en ook herstel van de triade.

Binnen het ART team zijn wij op zoek naar actieve, inspireerde collega die haar kennis en ervaring wil inbrengen en mee wil bouwen binnen de functie van GZ psycholoog. Tevens ligt een deel van de werkzaamheden bij de HIC Kliniek van de locatie. Met deze kliniek hebben we een nauwe samenwerking als behandelend team. In deze samenwerking worden op indicatie ook psychologische behandelingen vanuit het ART team geboden. die haar kennis en ervaring wil inbrengen en mee wil bouwen binnen de functie van:

GZ-Psycholoog
24 – 36 uur

Binnen het multidisciplinair team levert de GZ- psycholoog  een actieve bijdrage aan de toepassing en doorontwikkeling van de ART zorg.  Je werkt samen met enthousiaste collega’s in een multidisciplinaire samenstelling op de locatie in Franeker. Vanuit de herstelvisie zet jij je met hart en ziel in voor een kwetsbare groep mensen.

Jouw profiel

 • Verricht complexe (differentiaal) psychodiagnostiek en indicatiestelling, typeert de zorgvraag en stelt een DSM classificatie op.
 • Voert complexe psychologische behandelingen uit bij individuele patiënten met ernstige, complexe stoornissen daarbij gebruik makend van psychologische interventies en psychotherapie.
 • Verleent consultaties in de vorm van specialistisch advies over complexe psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling aan verpleegkundigen , begeleiders en behandelaren.
 • Fungeert als regiebehandelaar conform professioneel statuut van GGZ Friesland;
 • Vanuit de eigen professionaliteit een bijdrage leveren aan alle onderdelen van het diagnostiek- en behandelproces;
 • Op- en bijstellen van behandelplannen en leiden van evaluaties en behandelingen;
 • Geeft supervisie aan individuele behandelaren
 • Levert een actieve bijdrage aan casuïstiek overleg , afdeling overstijgend .
 • Samen met regie behandelaren van de andere afdelingen op het GGZ terrein ( HIC/ FACT) een hoogwaardig opleidingsklimaat gestalte geven voor alle specialistische functies
 • Levert een actieve bijdrage aan de implementatie, bewaking en doorontwikkeling van het zorgprogramma ART.
 • Biedt de specialisten in het team voldoende ruimte voor het opnemen van hun professionele verantwoordelijkheid.
 • Coacht op inspireerde wijze professionals (o.a. verpleegkundige teams)  bij de uitvoering van de werkzaamheden, signaleert verbeterpunten
 • Een afgeronde opleiding tot GZ-Psycholoog blijkend uit een BIG-registratie;
 • Of laatste jaar GIOS met affiniteit voor EPA doelgroep en management functie.
 • Een professional die betrokken is bij de directe zorg voor patiënten en bij behandelbeleid;
 • Een professional die het multidisciplinaire team mee kan helpen ontwikkelen in de gewenste richting;
 • Een inspirerende collega met flexibiliteit, humor en creativiteit.

Ons aanbod

 • Een dynamische werkplek met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen;
 • Een zelfstandige invulling van de combinatiebaan.
 • Indeling in functiegroep FWG 65
 • Vast dienstverband.
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek;
 • De mogelijkheid om specifieke deskundigheid te ontwikkelen binnen het team en beleidsinhoudelijke zaken vorm te geven.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Grieta Bouma, algemeen manager ART & KVB (Nij Lankum en Lankwert) via: 06-83529926, of Olaf Galisch, psychiater en manager behandelzaken via: 06-12982243.

GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten én in die van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen, samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel leg je samen af. De divisie Herstel & Behandeling van GGZ Friesland richt zich op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Door samen te werken en te innoveren, streven we er telkens naar om onze zorg bij de behoeftes van onze patiënten te laten aansluiten.

De afdeling Klinische Vervolgbehandeling KVB (Nij Lankum en Lankwert) in Franeker, biedt vanuit de ART visie passende begeleiding en behandeling voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek waarbij het herstelproces is vastgelopen.   ‘Het gewone weer mogelijk maken’ is de belangrijkste missie van het ART team. Centraal staat dat ART zich richt op alle domeinen van herstel en ook herstel van de triade.

Binnen het ART team zijn wij op zoek naar actieve, inspireerde collega die haar kennis en ervaring wil inbrengen en mee wil bouwen binnen de functie van GZ psycholoog. Tevens ligt een deel van de werkzaamheden bij de HIC Kliniek van de locatie. Met deze kliniek hebben we een nauwe samenwerking als behandelend team. In deze samenwerking worden op indicatie ook psychologische behandelingen vanuit het ART team geboden. die haar kennis en ervaring wil inbrengen en mee wil bouwen binnen de functie van:

GZ-Psycholoog
24 – 36 uur

Binnen het multidisciplinair team levert de GZ- psycholoog  een actieve bijdrage aan de toepassing en doorontwikkeling van de ART zorg.  Je werkt samen met enthousiaste collega’s in een multidisciplinaire samenstelling op de locatie in Franeker. Vanuit de herstelvisie zet jij je met hart en ziel in voor een kwetsbare groep mensen.

 • Verricht complexe (differentiaal) psychodiagnostiek en indicatiestelling, typeert de zorgvraag en stelt een DSM classificatie op.
 • Voert complexe psychologische behandelingen uit bij individuele patiënten met ernstige, complexe stoornissen daarbij gebruik makend van psychologische interventies en psychotherapie.
 • Verleent consultaties in de vorm van specialistisch advies over complexe psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling aan verpleegkundigen , begeleiders en behandelaren.
 • Fungeert als regiebehandelaar conform professioneel statuut van GGZ Friesland;
 • Vanuit de eigen professionaliteit een bijdrage leveren aan alle onderdelen van het diagnostiek- en behandelproces;
 • Op- en bijstellen van behandelplannen en leiden van evaluaties en behandelingen;
 • Geeft supervisie aan individuele behandelaren
 • Levert een actieve bijdrage aan casuïstiek overleg , afdeling overstijgend .
 • Samen met regie behandelaren van de andere afdelingen op het GGZ terrein ( HIC/ FACT) een hoogwaardig opleidingsklimaat gestalte geven voor alle specialistische functies
 • Levert een actieve bijdrage aan de implementatie, bewaking en doorontwikkeling van het zorgprogramma ART.
 • Biedt de specialisten in het team voldoende ruimte voor het opnemen van hun professionele verantwoordelijkheid.
 • Coacht op inspireerde wijze professionals (o.a. verpleegkundige teams)  bij de uitvoering van de werkzaamheden, signaleert verbeterpunten
 • Een afgeronde opleiding tot GZ-Psycholoog blijkend uit een BIG-registratie;
 • Of laatste jaar GIOS met affiniteit voor EPA doelgroep en management functie.
 • Een professional die betrokken is bij de directe zorg voor patiënten en bij behandelbeleid;
 • Een professional die het multidisciplinaire team mee kan helpen ontwikkelen in de gewenste richting;
 • Een inspirerende collega met flexibiliteit, humor en creativiteit.
 • Een dynamische werkplek met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen;
 • Een zelfstandige invulling van de combinatiebaan.
 • Indeling in functiegroep FWG 65
 • Vast dienstverband.
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek;
 • De mogelijkheid om specifieke deskundigheid te ontwikkelen binnen het team en beleidsinhoudelijke zaken vorm te geven.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Grieta Bouma, algemeen manager ART & KVB (Nij Lankum en Lankwert) via: 06-83529926, of Olaf Galisch, psychiater en manager behandelzaken via: 06-12982243.

Rob Orsel

Vragen over deze vacature? Neem vooral contact met mij op

06 156 29 008 rob@viarob.nu

Deel via:

Kopieer link

Geen vacature kunnen vinden?

Maak je geen zorgen, neem contact op en dan gaan we samen zoeken naar een oplossing voor jou.

Neem contact op

Andere vacatures