GZ-psycholoog Gezinspsychiatrie GGZ Drenthe

Alle vacatures
GZ-psycholoog
€5553
32
Gezinspsychiatrie,
Beilen

De status van deze vacature is onbekend omdat hij al een poosje openstaat.

Neem contact met mij op voor de vacaturetekst en de status van de vacature.

0615629008

rob@viarob.nu

 

Over de functie

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en welbevinden. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe is gespecialiseerd in trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Wat ga je doen?

Als regiebehandelaar heb je een regiefunctie ten aanzien van de behandeling en diagnostiek van onze cliënten, veelal in meer dan complexe psychiatrische- en gezinsproblematiek.
Daarnaast betreffen jouw werkzaamheden het brede scala van onderzoek, diagnostiek en behandeling, waarbij je gedurende het gehele traject van het gezin betrokken bent als (regie)behandelaar. Je werkt daardoor in een ambulante én in een klinische setting. Op indicatie leg je daarnaast (huis)bezoeken af in de leefomgeving van de gezinnen.  Je werkt op een actieve en stimulerende wijze samen in multidisciplinaire werkvormen.
Verder versterk je het professionele gehalte van de medewerkers, onder andere door het bespreken van de kwaliteit van de behandeling tijdens multidisciplinaire overlegvormen, de verdere ontwikkeling van diagnostiek, intervisie en supervisie en gerichte training en/of bijscholing. Tenslotte lever je een bijdrage aan onderzoek binnen de Gezinspsychiatrie en/of hebt ideeën voor nieuw onderzoek.

Over ons zorgprogramma:
De aangemelde gezinnen doorlopen een gefaseerd zorgprogramma, opgebouwd uit intake, ambulante contacten, huisbezoeken, samenwerkingsopname (2 weken) en zo nodig een klinische opname (16 weken) gevolgd door een ambulant nazorgtraject, zodat de continuïteit van zorg is geborgd.
De verwijzer (merendeels kinderrechters, gezinsvoogden en/of Raden voor Kinderbescherming) blijft gedurende het gehele zorgtraject nauw betrokken. De Gezinspsychiatrie werkt met verschillende richtlijnen zoals de Richtlijn Jeugdhulp en Jeugdbescherming Uithuisplaatsing en Samen beslissen. Lees ook: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28471500/

Jouw profiel

Ben jij een bevlogen GZ-Psycholoog die ook bij complexe problemen blijft geloven in de kracht van kinderen, ouders en systemen? Die denkt in mogelijkheden en zoekt naar ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen? Dan komen we graag met je in contact voor de functie van GZ psycholoog.
 
Onze missie: Wij zien kinderen en hun ouders

De Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe richt zich op gezinnen met complexe problematiek, waarbij er ernstige zorgen zijn over het ouderschap en de veiligheid van het kind. Bij een groot deel van de aangemelde kinderen is sprake van een (dreigende) uithuisplaatsing.

Ons gefaseerde hoogspecialistische zorgprogramma richt zich op het hele gezin en de omgeving waarbinnen zij functioneert. Duidelijkheid, stabiliteit en veiligheid omtrent het opgroeiperspectief van het kind staan hierbij centraal. Dit gaat bij ons hand in hand met ouders de optimale kans bieden te leren in hun ouderschap.

Van begin tot eind wordt het gezin begeleid door een multi disciplinair  team (psychiater, klinisch psycholoog/GZ-psycholoog, systeemtherapeut, ambulante gezinshulpverlener, gezinstrainer), waarbij iedere discipline zijn eigen rol, taken en verantwoordelijkheden heeft.

Ons zorgaanbod is onderscheidend. Wij bewegen ons op de grens tussen jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdhulp en (forensische) psychiatrie en hebben een bovenregionale en deels landelijke functie.

Je wilt het beste uit de gezinnen halen binnen de Gezinspsychiatrie, maar weet de groep en de ouders zelf verantwoordelijk te houden voor de doelen en resultaten. Aan het eind van de dag weet jij opgeruimd thuis te komen, want je neemt zaken niet gauw mee naar huis. Natuurlijk reflecteer je dagelijks met je met je collega’s over de gezinnen en de eigen rol daarin. Waarbij we iedere dag een beetje beter willen worden. Je werkt graag in een multi-disciplinair team en maakt daarbij gebruik van ieders kwaliteiten. Of je nu ouders, collega’s of verwijzers spreekt, jij kent hun taal en sluit daarop aan.  We maken zorgvuldige afwegingen in onze beoordelingen en zorgen altijd voor een heldere verslaglegging naar ouders en verwijzers. Jij weet hier een goed invulling aan te geven.

Wij willen van elk gezin leren. Dit doen we door het gezin, maar ook onszelf voortdurend nieuwsgierig te bevragen. Daarnaast participeert de Gezinspsychiatrie in diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Wat verwachten wij van jou? 

Je bent (BIG-)geregistreerd, je werkt graag met families en wilt jouw expertise hiervoor inzetten.
Daarnaast beschik je over een uitstekend probleemoplossend vermogen en kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Je hebt zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden en bent open, vriendelijk en respectvol naar cliënten, familieleden en verwijzers. In een behandeling geef je ruimte aan de context van je cliënten.
Verder ben je enthousiast, beschik je over relativeringsvermogen en weet je van aanpakken. Je bent gewend om multi-disciplinair samen te werken en je past goed in het team van hardwerkende professionals. Zowel aan onze cliënten, als aan familie en verwijzers kun je goed uitleggen waar de Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe voor staat. Hierbij ben je voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om de Gezinspsychiatrie verder te ontwikkelen. Je hebt affiniteit met systemisch- en oplossingsgericht werken
Je staat open voor veranderingen en ideeën van anderen. In de samenwerking benut je alle mogelijke kansen daartoe, zowel intern als extern bouw je continue aan je (kennis) netwerk.

Ons aanbod

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen de Gezinspsychiatrie te Beilen. Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65 / salaris max. 5553,– bruto per maand op fulltime basis (36 uur).
Een referentenonderzoek en het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingsprocedure.

Informatie

Wil je graag meer weten? Neem dan contact op met Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater/ manager behandelbeleid, M: 06-10124875 of Cindy Bergsma, teammanager, M: 06-10182916.

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en welbevinden. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe is gespecialiseerd in trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Wat ga je doen?

Als regiebehandelaar heb je een regiefunctie ten aanzien van de behandeling en diagnostiek van onze cliënten, veelal in meer dan complexe psychiatrische- en gezinsproblematiek.
Daarnaast betreffen jouw werkzaamheden het brede scala van onderzoek, diagnostiek en behandeling, waarbij je gedurende het gehele traject van het gezin betrokken bent als (regie)behandelaar. Je werkt daardoor in een ambulante én in een klinische setting. Op indicatie leg je daarnaast (huis)bezoeken af in de leefomgeving van de gezinnen.  Je werkt op een actieve en stimulerende wijze samen in multidisciplinaire werkvormen.
Verder versterk je het professionele gehalte van de medewerkers, onder andere door het bespreken van de kwaliteit van de behandeling tijdens multidisciplinaire overlegvormen, de verdere ontwikkeling van diagnostiek, intervisie en supervisie en gerichte training en/of bijscholing. Tenslotte lever je een bijdrage aan onderzoek binnen de Gezinspsychiatrie en/of hebt ideeën voor nieuw onderzoek.

Over ons zorgprogramma:
De aangemelde gezinnen doorlopen een gefaseerd zorgprogramma, opgebouwd uit intake, ambulante contacten, huisbezoeken, samenwerkingsopname (2 weken) en zo nodig een klinische opname (16 weken) gevolgd door een ambulant nazorgtraject, zodat de continuïteit van zorg is geborgd.
De verwijzer (merendeels kinderrechters, gezinsvoogden en/of Raden voor Kinderbescherming) blijft gedurende het gehele zorgtraject nauw betrokken. De Gezinspsychiatrie werkt met verschillende richtlijnen zoals de Richtlijn Jeugdhulp en Jeugdbescherming Uithuisplaatsing en Samen beslissen. Lees ook: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28471500/

Ben jij een bevlogen GZ-Psycholoog die ook bij complexe problemen blijft geloven in de kracht van kinderen, ouders en systemen? Die denkt in mogelijkheden en zoekt naar ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen? Dan komen we graag met je in contact voor de functie van GZ psycholoog.
 
Onze missie: Wij zien kinderen en hun ouders

De Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe richt zich op gezinnen met complexe problematiek, waarbij er ernstige zorgen zijn over het ouderschap en de veiligheid van het kind. Bij een groot deel van de aangemelde kinderen is sprake van een (dreigende) uithuisplaatsing.

Ons gefaseerde hoogspecialistische zorgprogramma richt zich op het hele gezin en de omgeving waarbinnen zij functioneert. Duidelijkheid, stabiliteit en veiligheid omtrent het opgroeiperspectief van het kind staan hierbij centraal. Dit gaat bij ons hand in hand met ouders de optimale kans bieden te leren in hun ouderschap.

Van begin tot eind wordt het gezin begeleid door een multi disciplinair  team (psychiater, klinisch psycholoog/GZ-psycholoog, systeemtherapeut, ambulante gezinshulpverlener, gezinstrainer), waarbij iedere discipline zijn eigen rol, taken en verantwoordelijkheden heeft.

Ons zorgaanbod is onderscheidend. Wij bewegen ons op de grens tussen jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdhulp en (forensische) psychiatrie en hebben een bovenregionale en deels landelijke functie.

Je wilt het beste uit de gezinnen halen binnen de Gezinspsychiatrie, maar weet de groep en de ouders zelf verantwoordelijk te houden voor de doelen en resultaten. Aan het eind van de dag weet jij opgeruimd thuis te komen, want je neemt zaken niet gauw mee naar huis. Natuurlijk reflecteer je dagelijks met je met je collega’s over de gezinnen en de eigen rol daarin. Waarbij we iedere dag een beetje beter willen worden. Je werkt graag in een multi-disciplinair team en maakt daarbij gebruik van ieders kwaliteiten. Of je nu ouders, collega’s of verwijzers spreekt, jij kent hun taal en sluit daarop aan.  We maken zorgvuldige afwegingen in onze beoordelingen en zorgen altijd voor een heldere verslaglegging naar ouders en verwijzers. Jij weet hier een goed invulling aan te geven.

Wij willen van elk gezin leren. Dit doen we door het gezin, maar ook onszelf voortdurend nieuwsgierig te bevragen. Daarnaast participeert de Gezinspsychiatrie in diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Wat verwachten wij van jou? 

Je bent (BIG-)geregistreerd, je werkt graag met families en wilt jouw expertise hiervoor inzetten.
Daarnaast beschik je over een uitstekend probleemoplossend vermogen en kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Je hebt zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden en bent open, vriendelijk en respectvol naar cliënten, familieleden en verwijzers. In een behandeling geef je ruimte aan de context van je cliënten.
Verder ben je enthousiast, beschik je over relativeringsvermogen en weet je van aanpakken. Je bent gewend om multi-disciplinair samen te werken en je past goed in het team van hardwerkende professionals. Zowel aan onze cliënten, als aan familie en verwijzers kun je goed uitleggen waar de Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe voor staat. Hierbij ben je voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om de Gezinspsychiatrie verder te ontwikkelen. Je hebt affiniteit met systemisch- en oplossingsgericht werken
Je staat open voor veranderingen en ideeën van anderen. In de samenwerking benut je alle mogelijke kansen daartoe, zowel intern als extern bouw je continue aan je (kennis) netwerk.

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen de Gezinspsychiatrie te Beilen. Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65 / salaris max. 5553,– bruto per maand op fulltime basis (36 uur).
Een referentenonderzoek en het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingsprocedure.

Wil je graag meer weten? Neem dan contact op met Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater/ manager behandelbeleid, M: 06-10124875 of Cindy Bergsma, teammanager, M: 06-10182916.

Rob Orsel

Vragen over deze vacature? Neem vooral contact met mij op

06 156 29 008 rob@viarob.nu

Deel via:

Kopieer link

Geen vacature kunnen vinden?

Maak je geen zorgen, neem contact op en dan gaan we samen zoeken naar een oplossing voor jou.

Neem contact op

Andere vacatures