GZ-psycholoog Accare, Adolescententeam Smilde

Alle vacatures
GZ-psycholoog
€5439 - €5439
28
Kind & Jeugd,
Smilde

De status van deze vacature is onbekend omdat hij al een poosje openstaat.

Neem contact met mij op voor de vacaturetekst en de status van de vacature.

0615629008

rob@viarob.nu

 

Over de functie

Je start je dag met behandeling, vandaag een traumabehandeling van een meid met complexe traumaklachten en somberheid. Hierna heb je overleg met een aantal behandelaren over het behandeltraject waar je als regiebehandelaar mede vorm aan geeft, samen sturen staat hierin voorop. Vanuit jouw kennis coach je anderen in de uitvoer van het behandelplan en denk je mee over of er aanpassingen nodig zijn. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en autonomie, heerlijk om ruimte te kunnen pakken! Na de lunch heb je een behandelevaluatie met een ouders en een jongen met suïcidale klachten. Het lukt steeds beter hem bewust te maken van zijn gezonde kant en het lukt hem beter deze naar voren te halen. Je sluit je dag af met supervisie die jij begeleidt. Een volle dag, maar bij alles wat je doet voel je je voldaan en je kan niet wachten tot de volgende dag begint.

De volgende dag staat een oriënterend gesprek met een gezin met een meid met dwangklachten op het programma en is je expertise gevraagd in een specialistisch team. In de middag heb je ruimte in je agenda voor administratie en eigen invulling. Je loopt nog even langs het huisje waar de jongeren verblijven om met de HBO-behandelaren over de behandeling af te stemmen. Morgen ga je proberen tijdens de traumabehandeling die ene lichaamsgerichte interventie die je in intervisie geleerd hebt toe te passen. Wat past deze afwisseling goed bij je. Dit is wat je wil: werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie en jezelf ontwikkelen.

Binnen de intensieve zorg kent de kliniek in Smilde drie afdelingen; een crisisafdeling, een behandelgroep voor adolescenten en de afdeling voor gezinsbehandeling, waar kinderen en ouders samen opgenomen en behandeld worden. Adolescenten is een behandelgroep voor jongeren van 12 tot 23 jaar met uiteenlopende psychiatrische problematiek (depressie, ASS, trauma/PTSS, dwang en angst, persoonlijkheidsproblematiek, morbide obesitas, etc). Op deze afdelingen worden jongeren met maatwerktrajecten vraaggericht en systemisch behandeld. We streven er naar de behandeling naadloos aan te laten sluiten bij de ambulante trajecten en denken met de polikliniek mee over hoe een intensief aanbod er uit kan zien. Dit kan variëren van klinisch, deelklinisch tot ondersteuning bij volledig ambulante trajecten. De duur van klinische behandeling is gemiddeld 2-4 weken en kan indien nodig worden verlengd. Het aantal cliënten dat wordt opgenomen fluctueert. Je werkt samen vanuit een team met verschillende disciplines. Waaronder ook een team van HBO behandelaren die werkzaam zijn op de afdeling, een groot deel van hen is opgeleid tot cognitief gedragstherapeutisch werker. Zij zijn dagelijks aanwezig op de afdeling en draaien ook mee binnen de behandelingen. Er is een nauwe samenwerking met elkaar.

Jouw profiel

Wij zijn op zoek naar een ervaren GZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist. Een collega met passie en enthousiasme. Die houdt van een uitdaging en affiniteit heeft met traumabehandeling, alsmede met het werken met complexe problematiek waarbij meerdere probleemfactoren van invloed zijn. Een collega die door middel van consultatie en advies collega’s binnen en buiten de kliniek kan ondersteunen en daarin ook een voortrekkersrol kan nemen.

Jij zit vol passie voor het vak en wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de jeugdhulp, vanzelfsprekend heb je affiniteit met jongeren en hun systeem. Je vindt het leuk om verantwoordelijkheid te dragen en durft beslissingen te nemen. Je zoekt een werkomgeving waar je persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt.

 • De doelgroep laat een grote variatie aan complexe problemen zien. Jij bent in staat aan te sluiten bij deze doelgroep en hun systemen.
 • Je vindt het leuk om bij complexe problematiek met je collega’s te puzzelen over de juiste casusconceptualisatie en het beste behandelplan.
 • Je toont initiatief en hebt een daadkrachtige persoonlijkheid.
 • Je hebt een actieve en verbindende rol in het team waar je deel van uitmaakt en kan dit ook team overstijgend zijn.
 • Je bent een echte teamplayer binnen een dynamisch en multidisciplinair team
 • Je bent BIG-geregistreerd.
 • Beschikbaarheid van minimaal 24 uur per week, bij voorkeur 28 tot 32 uur.
 • In opleiding tot CGT, EMDR-practitioner of Schematherapeut, al een diploma is nice to have.

Ons aanbod

 • Vrijheid en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan je eigen ontwikkeling, die van Accare en de zorg die wij leveren.
 • Persoonlijke ontwikkeling on the job, maar ook betaalde opleidingsmogelijkheid bijvoorbeeld CGT of schematherapie.
 • Collega’s vol passie die handelen naar onze kernwaarden: Lef, Volhardend en Iedere dag beter.
 • Naast de betaling conform cao GGZ en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, bieden we een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Ook zoeken we samen met jou naar een goede werk/prive balans.
 • Een jaarcontract, die wanneer we beiden tevreden zijn met elkaar wordt omgezet in een vast contract.
 • Evidence based zorg die wij in samenwerking met ketenpartners ontwikkelen.

Medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief en vernieuwing, jouw visie wordt gewaardeerd. Jouw ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid, jij hebt een idee over het te volgen pad, Accare faciliteert en investeert.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is ingedeeld volgens de salarisschaal FWG GGZ CAO/functiehuis Accare.

Bij aanstelling wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en er worden referenties ingewonnen.

Informatie

Accare: ‘Ieder kind heeft recht om mee te doen!’

Accare is een academische  en ambitieuze organisatie voor jeugd ggz, die haar medewerkers veel ruimte biedt voor eigen initiatief en vernieuwing. We werken vanuit 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland. Elk kind kan bij ons terecht ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening. We behandelen een kind bij voorkeur in zijn vertrouwde omgeving, zodat het gewoon naar zijn eigen school kan gaan, kan sporten of afspreken met vrienden. Dat doen we in nauwe samenwerking met huisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpak sluit altijd aan bij de vraag van het kind en zijn ouders. We luisteren en nemen niet over. Het kind kijkt dus ook mee in zijn eigen dossier. We nemen zelden een kind op, alleen als het niet anders kan, maar dan  is opname een geïntegreerd onderdeel van een totaaltraject. We kunnen zo werken, omdat we een academisch centrum zijn, buiten de kaders durven denken en continu onderzoek doen naar onze behandelingen. Op die wijze innoveren we voortdurend naar de best bewezen werkzame zorg.

Accare is een organisatie waar de kwaliteit en zorg centraal staat. Het is een organisatie met lef die het durft om een hele eigen visie te hebben en daar ook voor gaat. Wij willen goede zorg leveren voor de jeugdigen en hun gezinnen zodat zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan het ‘gewone’ leven.

Naast ons huidige aanbod, specialistische zorg voor eetstoornissen en algemene kinder- en jeugdpsychiatrie bieden wij een specialistisch aanbod voor trauma behandeling voor jeugdigen en/of hun ouders en zal methodiekontwikkeling op het gebied van ASS en emotieregulatie plaatsvinden.

Je start je dag met behandeling, vandaag een traumabehandeling van een meid met complexe traumaklachten en somberheid. Hierna heb je overleg met een aantal behandelaren over het behandeltraject waar je als regiebehandelaar mede vorm aan geeft, samen sturen staat hierin voorop. Vanuit jouw kennis coach je anderen in de uitvoer van het behandelplan en denk je mee over of er aanpassingen nodig zijn. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en autonomie, heerlijk om ruimte te kunnen pakken! Na de lunch heb je een behandelevaluatie met een ouders en een jongen met suïcidale klachten. Het lukt steeds beter hem bewust te maken van zijn gezonde kant en het lukt hem beter deze naar voren te halen. Je sluit je dag af met supervisie die jij begeleidt. Een volle dag, maar bij alles wat je doet voel je je voldaan en je kan niet wachten tot de volgende dag begint.

De volgende dag staat een oriënterend gesprek met een gezin met een meid met dwangklachten op het programma en is je expertise gevraagd in een specialistisch team. In de middag heb je ruimte in je agenda voor administratie en eigen invulling. Je loopt nog even langs het huisje waar de jongeren verblijven om met de HBO-behandelaren over de behandeling af te stemmen. Morgen ga je proberen tijdens de traumabehandeling die ene lichaamsgerichte interventie die je in intervisie geleerd hebt toe te passen. Wat past deze afwisseling goed bij je. Dit is wat je wil: werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie en jezelf ontwikkelen.

Binnen de intensieve zorg kent de kliniek in Smilde drie afdelingen; een crisisafdeling, een behandelgroep voor adolescenten en de afdeling voor gezinsbehandeling, waar kinderen en ouders samen opgenomen en behandeld worden. Adolescenten is een behandelgroep voor jongeren van 12 tot 23 jaar met uiteenlopende psychiatrische problematiek (depressie, ASS, trauma/PTSS, dwang en angst, persoonlijkheidsproblematiek, morbide obesitas, etc). Op deze afdelingen worden jongeren met maatwerktrajecten vraaggericht en systemisch behandeld. We streven er naar de behandeling naadloos aan te laten sluiten bij de ambulante trajecten en denken met de polikliniek mee over hoe een intensief aanbod er uit kan zien. Dit kan variëren van klinisch, deelklinisch tot ondersteuning bij volledig ambulante trajecten. De duur van klinische behandeling is gemiddeld 2-4 weken en kan indien nodig worden verlengd. Het aantal cliënten dat wordt opgenomen fluctueert. Je werkt samen vanuit een team met verschillende disciplines. Waaronder ook een team van HBO behandelaren die werkzaam zijn op de afdeling, een groot deel van hen is opgeleid tot cognitief gedragstherapeutisch werker. Zij zijn dagelijks aanwezig op de afdeling en draaien ook mee binnen de behandelingen. Er is een nauwe samenwerking met elkaar.

Wij zijn op zoek naar een ervaren GZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist. Een collega met passie en enthousiasme. Die houdt van een uitdaging en affiniteit heeft met traumabehandeling, alsmede met het werken met complexe problematiek waarbij meerdere probleemfactoren van invloed zijn. Een collega die door middel van consultatie en advies collega’s binnen en buiten de kliniek kan ondersteunen en daarin ook een voortrekkersrol kan nemen.

Jij zit vol passie voor het vak en wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de jeugdhulp, vanzelfsprekend heb je affiniteit met jongeren en hun systeem. Je vindt het leuk om verantwoordelijkheid te dragen en durft beslissingen te nemen. Je zoekt een werkomgeving waar je persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt.

 • De doelgroep laat een grote variatie aan complexe problemen zien. Jij bent in staat aan te sluiten bij deze doelgroep en hun systemen.
 • Je vindt het leuk om bij complexe problematiek met je collega’s te puzzelen over de juiste casusconceptualisatie en het beste behandelplan.
 • Je toont initiatief en hebt een daadkrachtige persoonlijkheid.
 • Je hebt een actieve en verbindende rol in het team waar je deel van uitmaakt en kan dit ook team overstijgend zijn.
 • Je bent een echte teamplayer binnen een dynamisch en multidisciplinair team
 • Je bent BIG-geregistreerd.
 • Beschikbaarheid van minimaal 24 uur per week, bij voorkeur 28 tot 32 uur.
 • In opleiding tot CGT, EMDR-practitioner of Schematherapeut, al een diploma is nice to have.
 • Vrijheid en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan je eigen ontwikkeling, die van Accare en de zorg die wij leveren.
 • Persoonlijke ontwikkeling on the job, maar ook betaalde opleidingsmogelijkheid bijvoorbeeld CGT of schematherapie.
 • Collega’s vol passie die handelen naar onze kernwaarden: Lef, Volhardend en Iedere dag beter.
 • Naast de betaling conform cao GGZ en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, bieden we een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Ook zoeken we samen met jou naar een goede werk/prive balans.
 • Een jaarcontract, die wanneer we beiden tevreden zijn met elkaar wordt omgezet in een vast contract.
 • Evidence based zorg die wij in samenwerking met ketenpartners ontwikkelen.

Medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief en vernieuwing, jouw visie wordt gewaardeerd. Jouw ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid, jij hebt een idee over het te volgen pad, Accare faciliteert en investeert.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is ingedeeld volgens de salarisschaal FWG GGZ CAO/functiehuis Accare.

Bij aanstelling wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en er worden referenties ingewonnen.

Accare: ‘Ieder kind heeft recht om mee te doen!’

Accare is een academische  en ambitieuze organisatie voor jeugd ggz, die haar medewerkers veel ruimte biedt voor eigen initiatief en vernieuwing. We werken vanuit 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland. Elk kind kan bij ons terecht ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening. We behandelen een kind bij voorkeur in zijn vertrouwde omgeving, zodat het gewoon naar zijn eigen school kan gaan, kan sporten of afspreken met vrienden. Dat doen we in nauwe samenwerking met huisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpak sluit altijd aan bij de vraag van het kind en zijn ouders. We luisteren en nemen niet over. Het kind kijkt dus ook mee in zijn eigen dossier. We nemen zelden een kind op, alleen als het niet anders kan, maar dan  is opname een geïntegreerd onderdeel van een totaaltraject. We kunnen zo werken, omdat we een academisch centrum zijn, buiten de kaders durven denken en continu onderzoek doen naar onze behandelingen. Op die wijze innoveren we voortdurend naar de best bewezen werkzame zorg.

Accare is een organisatie waar de kwaliteit en zorg centraal staat. Het is een organisatie met lef die het durft om een hele eigen visie te hebben en daar ook voor gaat. Wij willen goede zorg leveren voor de jeugdigen en hun gezinnen zodat zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan het ‘gewone’ leven.

Naast ons huidige aanbod, specialistische zorg voor eetstoornissen en algemene kinder- en jeugdpsychiatrie bieden wij een specialistisch aanbod voor trauma behandeling voor jeugdigen en/of hun ouders en zal methodiekontwikkeling op het gebied van ASS en emotieregulatie plaatsvinden.

Rob Orsel

Vragen over deze vacature? Neem vooral contact met mij op

06 156 29 008 rob@viarob.nu

Deel via:

Kopieer link

Geen vacature kunnen vinden?

Maak je geen zorgen, neem contact op en dan gaan we samen zoeken naar een oplossing voor jou.

Neem contact op

Andere vacatures