GGZ Friesland Verpleegkundig Specialist FACT Leeuwarden

Alle vacatures
Verpleegkundig specialist
€5553
24
FACT,
Leeuwarden

De status van deze vacature is onbekend omdat hij al een poosje openstaat.

Neem contact met mij op voor de vacaturetekst en de status van de vacature.

0615629008

rob@viarob.nu

 

Over de functie

Om de toename van de complexe problematiek voor onze patiënten binnen onze regio goed te kunnen behandelen gaan wij in 2022 meer en ook anders samenwerken met experts/behandelaren uit onze eigen organisatie in een nog te vormen Regionaal team om zo tot hoog kwalitatieve zorg te komen, zonder organisatorische schotten of andere obstakels.
We willen ons ontwikkelen tot één netwerkorganisatie, waar eenvoudig en snel de zorg en sociale dienstverlening voor patiënten op- en afgeschaald kan worden, we snel in, en weer uit kunnen stappen in lopende begeleidingsprocessen en aan een ieder in het netwerk die het nodig heeft aanvullende kennis en expertise rondom individuele patiënten bieden.

We zijn op zoek naar iemand die hier enthousiast, samen met ons, de schouders onder wil zetten.

 

Voor het FACT team Leeuwarden Zuid zijn wij op zoek naar een

 Verpleegkundig Specialist art. 14
28-36 uur per week

Eén van de behandelmethodieken die wij voor onze doelgroep inzetten is FACT.
FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. FACT-geschoolde medewerkers bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.).
Als gespecialiseerd herstel ondersteunend behandelteam, geven wij de patiënt de regie over zijn/haar eigen herstel- en veranderproces en bieden wij inhoudelijke behandeling en zorgcoördinatie vanuit de HOZ-principes. De naastbetrokkenen zijn daarbij altijd in beeld en hebben hun eigen regierol in de triade.
Voor ons team zoeken wij een enthousiasmerende, ‘out of the box’ denkende collega, die voor het team een coachende rol op zich kan nemen. Als VS werk je in het medische domein nauw samen met de psychiater uit het team, Paul Seerden.

De verpleegkundig specialist (VS) biedt  binnen de directe patiëntenzorg evidence based verpleegkundig specialistische behandeling in combinatie met geprotocolleerde medicamenteuze behandeling binnen de eigen competentiegebieden. Als verpleegkundig specialist ben je regiebehandelaar, waarbij je verpleegkundige diagnostiek verricht, de zorgvraag typeert en een DSM 5 classificatie opstelt. Je stelt in overleg met het team een behandelplan op en behandelt onder meer patiënten met ernstige en of langdurende psychiatrische problematiek en hun systeem. Voert (voorbehouden) handelingen uit, coördineert behandeling en consulteert/werkt samen met andere disciplines. De behandeling is gericht op herstel van het functioneren en omvat activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van eigen regie en zelfmanagement. Je beoordeelt welke zorg geïndiceerd is en of doorverwijzing nodig is en coördineert dit. Je bent beschikbaar voor consultatie binnen het eigen team of andere betrokken partijen/verwijzers. Als verpleegkundig specialist ben je in staat om collega’s te ondersteunen bij crisissituaties of om zelf crisisinterventies uit te voeren. Je bent in staat om bij complexe situaties collega’s te consulteren en (her)kent de grenzen passend bij jouw eigen verantwoordelijkheden. De verpleegkundig specialist participeert in (wetenschappelijk) onderzoek en bevordert de ontwikkeling van de inhoud van het verpleegkundig vakgebied en het borgen van de verpleegkundige expertise.  Als verpleegkundig specialist breng je een innovatieve en onderzoekende geest met je mee en ben je in staat om over grenzen heen te denken en de verbinding met andere partijen te zoeken.

Jouw profiel

een afgeronde (of binnen korte tijd af te ronden) 3-jarige opleiding op Masterniveau van GGZ-Verpleegkundig Specialist art. 14;
•    goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
•    ontwikkelingsgericht en affiniteit met organisatorische aspecten;
•    humor, enthousiasme en slagvaardigheid;
•    een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking, waarbij affiniteit met de doelgroep EPA noodzakelijk is;
•    onder druk weloverwogen en daadkrachtig kunnen handelen;
•    participeren in de 24-uurs crisisdienst van GGZ Friesland;
•    kan een brugfunctie vertolken tussen betrokken partijen en bekijkt situaties vanuit meerdere invalshoeken;
•    neemt het voortouw/initiatief bij complexe vraagstukken en kan het management gevraagd en ongevraagd van advies voorzien;
•    kan teamleden aansturen op basis van hun competenties en kan reflecterende vragen stellen aan zichzelf en aan het team als geheel;
•    integriteit en betrouwbaarheid.

Ons aanbod

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
•    arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ;
•    salaris conform de CAO GGZ (FWG 65);
•    een dynamische werkplek en een prettige werksfeer met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Om de toename van de complexe problematiek voor onze patiënten binnen onze regio goed te kunnen behandelen gaan wij in 2022 meer en ook anders samenwerken met experts/behandelaren uit onze eigen organisatie in een nog te vormen Regionaal team om zo tot hoog kwalitatieve zorg te komen, zonder organisatorische schotten of andere obstakels.
We willen ons ontwikkelen tot één netwerkorganisatie, waar eenvoudig en snel de zorg en sociale dienstverlening voor patiënten op- en afgeschaald kan worden, we snel in, en weer uit kunnen stappen in lopende begeleidingsprocessen en aan een ieder in het netwerk die het nodig heeft aanvullende kennis en expertise rondom individuele patiënten bieden.

We zijn op zoek naar iemand die hier enthousiast, samen met ons, de schouders onder wil zetten.

 

Voor het FACT team Leeuwarden Zuid zijn wij op zoek naar een

 Verpleegkundig Specialist art. 14
28-36 uur per week

Eén van de behandelmethodieken die wij voor onze doelgroep inzetten is FACT.
FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. FACT-geschoolde medewerkers bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.).
Als gespecialiseerd herstel ondersteunend behandelteam, geven wij de patiënt de regie over zijn/haar eigen herstel- en veranderproces en bieden wij inhoudelijke behandeling en zorgcoördinatie vanuit de HOZ-principes. De naastbetrokkenen zijn daarbij altijd in beeld en hebben hun eigen regierol in de triade.
Voor ons team zoeken wij een enthousiasmerende, ‘out of the box’ denkende collega, die voor het team een coachende rol op zich kan nemen. Als VS werk je in het medische domein nauw samen met de psychiater uit het team, Paul Seerden.

De verpleegkundig specialist (VS) biedt  binnen de directe patiëntenzorg evidence based verpleegkundig specialistische behandeling in combinatie met geprotocolleerde medicamenteuze behandeling binnen de eigen competentiegebieden. Als verpleegkundig specialist ben je regiebehandelaar, waarbij je verpleegkundige diagnostiek verricht, de zorgvraag typeert en een DSM 5 classificatie opstelt. Je stelt in overleg met het team een behandelplan op en behandelt onder meer patiënten met ernstige en of langdurende psychiatrische problematiek en hun systeem. Voert (voorbehouden) handelingen uit, coördineert behandeling en consulteert/werkt samen met andere disciplines. De behandeling is gericht op herstel van het functioneren en omvat activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van eigen regie en zelfmanagement. Je beoordeelt welke zorg geïndiceerd is en of doorverwijzing nodig is en coördineert dit. Je bent beschikbaar voor consultatie binnen het eigen team of andere betrokken partijen/verwijzers. Als verpleegkundig specialist ben je in staat om collega’s te ondersteunen bij crisissituaties of om zelf crisisinterventies uit te voeren. Je bent in staat om bij complexe situaties collega’s te consulteren en (her)kent de grenzen passend bij jouw eigen verantwoordelijkheden. De verpleegkundig specialist participeert in (wetenschappelijk) onderzoek en bevordert de ontwikkeling van de inhoud van het verpleegkundig vakgebied en het borgen van de verpleegkundige expertise.  Als verpleegkundig specialist breng je een innovatieve en onderzoekende geest met je mee en ben je in staat om over grenzen heen te denken en de verbinding met andere partijen te zoeken.

een afgeronde (of binnen korte tijd af te ronden) 3-jarige opleiding op Masterniveau van GGZ-Verpleegkundig Specialist art. 14;
•    goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
•    ontwikkelingsgericht en affiniteit met organisatorische aspecten;
•    humor, enthousiasme en slagvaardigheid;
•    een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking, waarbij affiniteit met de doelgroep EPA noodzakelijk is;
•    onder druk weloverwogen en daadkrachtig kunnen handelen;
•    participeren in de 24-uurs crisisdienst van GGZ Friesland;
•    kan een brugfunctie vertolken tussen betrokken partijen en bekijkt situaties vanuit meerdere invalshoeken;
•    neemt het voortouw/initiatief bij complexe vraagstukken en kan het management gevraagd en ongevraagd van advies voorzien;
•    kan teamleden aansturen op basis van hun competenties en kan reflecterende vragen stellen aan zichzelf en aan het team als geheel;
•    integriteit en betrouwbaarheid.

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
•    arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ;
•    salaris conform de CAO GGZ (FWG 65);
•    een dynamische werkplek en een prettige werksfeer met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Rob Orsel

Vragen over deze vacature? Neem vooral contact met mij op

06 156 29 008 rob@viarob.nu

Deel via:

Kopieer link

Geen vacature kunnen vinden?

Maak je geen zorgen, neem contact op en dan gaan we samen zoeken naar een oplossing voor jou.

Neem contact op

Andere vacatures